Revisorer

Revisorer för Övertorneå Naturskyddsförening 2023-24
Vald på årsmöte den 1 mars 2023

Ordinarie
Christina Snell-Lumio
Björkebyvägen 6
957 95 HEDENÄSET
073-065 05 90 christina@lumio.se
Ordinarie
Elisabeth Kerttu
Rönnvägen 7
957 32 ÖVERTORNEÅ
0927-77348
070-557 73 48
elisabeth.kerttu@gmail.com
Suppleant
Agneta Wanhatalo
Aapua 58
957 94 ÖVERTORNEÅ
070-274 42 87 agneta.wanhatalo@gmail.com
Suppleant
Nea Mattsson
Aapua 26
957 94 ÖVERTORNEÅ
070-522 40 32