Styrelsen

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen!

Styrelsen för Övertorneå Naturskyddsförening 2024-25
Vald på årsmöte den 26 februari 2024

Ordförande
Marie Persson
Skolbacken 2
957 95 HEDENÄSET
070-594 57 07 persson.marie82@gmail.com
Kassör
Leif Nybom
Håknäsbacken 9 A
914 96  HÅKNÄS
076-813 15 08 leif.nybom@gmail.com
Ledamot
Mikael Johansson
Älvvägen 560
957 95 HEDENÄSET
073-811 07 51 frans.harry.mikael@gmail.com
Ledamot
Larissa Sytnik Skomsvold
Sockenvägen 9
957 31 ÖVERTORNEÅ
076-134 60 11 larissanss@hotmail.com
Ledamot
Viktoria Sturk
Krookskavägen 66
957 31  ÖVERTORNEÅ
070-323 83 75 ljus@hotmail.se
Suppleant
Leif Toolanen
Västra Kuivakangas 450
957 92 ÖVERTORNEÅ
070-564 61 79 leif.toolanen@gmail.com
Suppleant
Tetiana Holovko
Norlinsväg 33 B1 1101
957 95 HEDENÄSET
073-778 87 96 Mahaon77@gmail.com
Suppleant
Yaroslav Holovko
Norlinsväg 33 B1 1101
957 95 HEDENÄSET
073-779 03 53 Maxaon77@gmail.com