Styrelsen

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen!

Styrelsen för Övertorneå Naturskyddsförening 2022-23
Vald på årsmöte den 2 mars 2022

Ordförande
Marie Persson
Skolbacken 2
957 95 HEDENÄSET
070-594 57 07 persson.marie82@gmail.com
Kassör
Leif Nybom
Älvvägen 180
957 95 HEDENÄSET
0927-300 10
076-813 15 08
leif.nybom@gmail.com
Ledamot
Mikael Johansson
Älvvägen 560
957 95 HEDENÄSET
073-811 07 51 frans.harry.mikael@gmail.com
Ledamot
Larissa Sytnik Skomsvold
Sockenvägen 9
957 31 ÖVERTORNEÅ
076-134 60 11 larissanss@hotmail.com
Ledamot
Sami Viitala
Rotgränd 5
907 27 UMEÅ
070-208 58 37 samiviitala@outlook.com
Suppleant
Leif Toolanen
Västra Kuivakangas 450
957 92 ÖVERTORNEÅ
070-564 61 79 leif.toolanen@gmail.com
Suppleant
Anneli Backman Trast
Älvvägen 209
957 95 HEDENÄSET
076-881 69 76 cosmictransfer@hotmail.com
Suppleant
Mikaela Omark
Andersvägen 8
954 35 GAMMELSTAD
070-603 00 17 hmomark@gmail.com
Suppleant
Roger Eriksson
Luppio 28
957 91 ÖVERTORNEÅ
070-217 32 86 luppioroger@hotmail.com