Kallelse till årsmöte 2017


Årsmöte för Övertorneå Naturskyddsförening kommer att hållas
lördagen den 25 mars 2017 kl 18.00
på Tornedalens folkhögskola, Övertorneå.

Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast vid årsmötets start.
Se även stadgarna för vilka punkter som tas upp på årsmötet.