Välkommen till årsmöte 2018!

Det är dags igen för oss i Övertorneå Naturskyddsförening att hålla vårt årsmöte.

LÖRDAG 17 MARS 2018 kl. 14.00
I TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA
Matarengivägen 24G Övertorneå

Vi börjar mötet med att lyssna på Karin Fallén som berättar om ett intressant projekt med skydd och skötsel av kulturellt värdefulla ängslandskap.

Föreningen bjuder på fika!

Läs mer om mötet och Karins föreläsning från vårt medlemsblad Strömstaren!

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!